Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hullsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hullsta 1380 19,1% 20,4% 20,1% 40,4% 5,3% 44,6% 55,4%   0,4%
Summa 1380 19,1% 20,4% 20,1% 40,4% 5,3% 44,6% 55,4% 0,4%

http://www.val.se