Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Väja-Dynäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väja-Dynäs 639 13,3% 26,0% 32,2% 28,5% 5,5% 56,0% 44,0%   0,5%
Summa 639 13,3% 26,0% 32,2% 28,5% 5,5% 56,0% 44,0% 0,5%

http://www.val.se