Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Björsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björsta 1014 17,2% 24,3% 24,4% 34,2% 6,0% 48,0% 52,0%   1,7%
Summa 1014 17,2% 24,3% 24,4% 34,2% 6,0% 48,0% 52,0% 1,7%

http://www.val.se