Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Njurunda-Svartvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Njurunda-Svartvik 694 13,0% 44,4% 28,8% 13,8% 6,8% 53,2% 46,8%   2,0%
Summa 694 13,0% 44,4% 28,8% 13,8% 6,8% 53,2% 46,8% 2,0%

http://www.val.se