Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Tuna Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tuna Ö 862 14,3% 45,2% 26,5% 14,0% 7,0% 52,2% 47,8%   0,9%
Summa 862 14,3% 45,2% 26,5% 14,0% 7,0% 52,2% 47,8% 0,9%

http://www.val.se