Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Selånger övre V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Selånger övre V 1327 14,8% 38,1% 26,1% 20,9% 5,7% 52,3% 47,7%   0,8%
Summa 1327 14,8% 38,1% 26,1% 20,9% 5,7% 52,3% 47,7% 0,8%

http://www.val.se