Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Granloholm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Granloholm Ö 1177 18,4% 32,5% 30,2% 18,9% 8,4% 46,0% 54,0%   3,1%
Summa 1177 18,4% 32,5% 30,2% 18,9% 8,4% 46,0% 54,0% 3,1%

http://www.val.se