Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Alnö-Vi S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alnö-Vi S 1396 13,3% 37,4% 26,8% 22,6% 6,7% 50,0% 50,0%   0,6%
Summa 1396 13,3% 37,4% 26,8% 22,6% 6,7% 50,0% 50,0% 0,6%

http://www.val.se