Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skön-Heffners

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Heffners 1204 18,8% 29,5% 21,8% 30,0% 6,6% 46,3% 53,7%   1,7%
Summa 1204 18,8% 29,5% 21,8% 30,0% 6,6% 46,3% 53,7% 1,7%

http://www.val.se