Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skön-Haga N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skön-Haga N 1753 14,5% 28,4% 22,9% 34,2% 6,2% 47,7% 52,3%   2,3%
Summa 1753 14,5% 28,4% 22,9% 34,2% 6,2% 47,7% 52,3% 2,3%

http://www.val.se