Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skönsmon V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skönsmon V 1624 18,0% 29,7% 20,7% 31,6% 6,3% 48,5% 51,5%   1,2%
Summa 1624 18,0% 29,7% 20,7% 31,6% 6,3% 48,5% 51,5% 1,2%

http://www.val.se