Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skönsmon Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skönsmon Ö 1664 21,5% 32,1% 19,3% 27,2% 6,5% 50,1% 49,9%   1,6%
Summa 1664 21,5% 32,1% 19,3% 27,2% 6,5% 50,1% 49,9% 1,6%

http://www.val.se