Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrmalm Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrmalm Ö 1155 12,9% 17,4% 22,6% 47,1% 4,1% 44,2% 55,8%   0,7%
Summa 1155 12,9% 17,4% 22,6% 47,1% 4,1% 44,2% 55,8% 0,7%

http://www.val.se