Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brunne-Viksjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brunne-Viksjö 1159 13,6% 28,0% 32,3% 26,1% 6,5% 52,5% 47,5%   0,9%
Summa 1159 13,6% 28,0% 32,3% 26,1% 6,5% 52,5% 47,5% 0,9%

http://www.val.se