Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Härnön

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Härnön 1512 17,1% 31,7% 29,6% 21,5% 8,7% 49,4% 50,6%   1,3%
Summa 1512 17,1% 31,7% 29,6% 21,5% 8,7% 49,4% 50,6% 1,3%

http://www.val.se