Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Brännan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brännan 1033 19,1% 26,7% 26,4% 27,8% 9,6% 44,8% 55,2%   1,4%
Summa 1033 19,1% 26,7% 26,4% 27,8% 9,6% 44,8% 55,2% 1,4%

http://www.val.se