Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Norrstaden 1420 20,4% 27,3% 23,0% 29,2% 7,7% 46,8% 53,2%   1,6%
Summa 1420 20,4% 27,3% 23,0% 29,2% 7,7% 46,8% 53,2% 1,6%

http://www.val.se