Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Östavall-Byberget-Överturingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östavall-Byberget-Överturingen 721 12,9% 26,8% 28,6% 31,8% 7,4% 54,8% 45,2%   0,6%
Summa 721 12,9% 26,8% 28,6% 31,8% 7,4% 54,8% 45,2% 0,6%

http://www.val.se