Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hallsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hallsta 447 10,3% 29,8% 28,4% 31,5% 5,4% 52,6% 47,4%   0,2%
Summa 447 10,3% 29,8% 28,4% 31,5% 5,4% 52,6% 47,4% 0,2%

http://www.val.se