Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kyrkbacken mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbacken mfl 1054 19,6% 24,5% 22,7% 33,2% 5,8% 43,5% 56,5%   1,8%
Summa 1054 19,6% 24,5% 22,7% 33,2% 5,8% 43,5% 56,5% 1,8%

http://www.val.se