Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hanebo Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hanebo Centrum 1430 14,4% 25,9% 24,7% 35,0% 6,8% 48,8% 51,2%   0,2%
Summa 1430 14,4% 25,9% 24,7% 35,0% 6,8% 48,8% 51,2% 0,2%

http://www.val.se