Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bollnäs-Hå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Hå 895 15,8% 25,9% 32,2% 26,1% 8,4% 52,0% 48,0%   0,1%
Summa 895 15,8% 25,9% 32,2% 26,1% 8,4% 52,0% 48,0% 0,1%

http://www.val.se