Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bollnäs-Ren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Ren 1055 16,8% 35,5% 26,3% 21,5% 6,9% 48,9% 51,1%   1,2%
Summa 1055 16,8% 35,5% 26,3% 21,5% 6,9% 48,9% 51,1% 1,2%

http://www.val.se