Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bollnäs-Granberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bollnäs-Granberg 1098 17,3% 31,2% 26,7% 24,8% 7,2% 51,8% 48,2%   0,6%
Summa 1098 17,3% 31,2% 26,7% 24,8% 7,2% 51,8% 48,2% 0,6%

http://www.val.se