Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Klossdammen-Stormyran m fl 1348 13,4% 22,0% 26,0% 38,5% 5,4% 46,5% 53,5%   0,4%
Summa 1348 13,4% 22,0% 26,0% 38,5% 5,4% 46,5% 53,5% 0,4%

http://www.val.se