Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Söderhamn Centrum-Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Söderhamn Centrum-Väster 1588 18,1% 21,3% 21,0% 39,5% 5,7% 45,3% 54,7%   1,0%
Summa 1588 18,1% 21,3% 21,0% 39,5% 5,7% 45,3% 54,7% 1,0%

http://www.val.se