Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Årsunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Årsunda 1805 13,2% 30,4% 28,5% 27,9% 7,3% 52,8% 47,2%   0,8%
Summa 1805 13,2% 30,4% 28,5% 27,9% 7,3% 52,8% 47,2% 0,8%

http://www.val.se