Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vallhov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallhov 1710 17,3% 36,4% 31,2% 15,1% 8,5% 51,2% 48,8%   1,1%
Summa 1710 17,3% 36,4% 31,2% 15,1% 8,5% 51,2% 48,8% 1,1%

http://www.val.se