Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Björksätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björksätra 1687 14,7% 30,4% 22,8% 32,1% 6,1% 47,1% 52,9%   6,8%
Summa 1687 14,7% 30,4% 22,8% 32,1% 6,1% 47,1% 52,9% 6,8%

http://www.val.se