Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Jäderfors-Norrsätra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jäderfors-Norrsätra 1208 15,1% 28,9% 23,4% 32,6% 6,7% 51,4% 48,6%   2,7%
Summa 1208 15,1% 28,9% 23,4% 32,6% 6,7% 51,4% 48,6% 2,7%

http://www.val.se