Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vallbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vallbacken 1751 24,6% 24,9% 22,2% 28,4% 6,8% 46,5% 53,5%   0,9%
Summa 1751 24,6% 24,9% 22,2% 28,4% 6,8% 46,5% 53,5% 0,9%

http://www.val.se