Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Villastaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Villastaden 1367 20,9% 30,6% 25,2% 23,3% 8,9% 48,1% 51,9%   7,5%
Summa 1367 20,9% 30,6% 25,2% 23,3% 8,9% 48,1% 51,9% 7,5%

http://www.val.se