Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ljusdal CÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ljusdal CÖ 1002 13,6% 30,1% 23,0% 33,3% 6,6% 46,4% 53,6%   1,0%
Summa 1002 13,6% 30,1% 23,0% 33,3% 6,6% 46,4% 53,6% 1,0%

http://www.val.se