Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Bergsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergsjö 1788 14,8% 29,2% 24,6% 31,4% 7,9% 49,3% 50,7%   0,4%
Summa 1788 14,8% 29,2% 24,6% 31,4% 7,9% 49,3% 50,7% 0,4%

http://www.val.se