Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ockelbo Byar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ockelbo Byar 1727 11,5% 28,1% 32,6% 27,8% 6,3% 53,3% 46,7%   0,8%
Summa 1727 11,5% 28,1% 32,6% 27,8% 6,3% 53,3% 46,7% 0,8%

http://www.val.se