Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sunnansjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sunnansjö 854 9,7% 24,0% 27,0% 39,2% 4,3% 49,1% 50,9%   0,1%
Summa 854 9,7% 24,0% 27,0% 39,2% 4,3% 49,1% 50,9% 0,1%

http://www.val.se