Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kyrkbyn-Nyhammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbyn-Nyhammar 1479 13,9% 25,4% 32,0% 28,7% 6,0% 53,4% 46,6%   0,6%
Summa 1479 13,9% 25,4% 32,0% 28,7% 6,0% 53,4% 46,6% 0,6%

http://www.val.se