Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Stallbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stallbacken 915 15,3% 34,5% 26,6% 23,6% 7,7% 53,8% 46,2%   0,7%
Summa 915 15,3% 34,5% 26,6% 23,6% 7,7% 53,8% 46,2% 0,7%

http://www.val.se