Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Blötberget-Gonäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Blötberget-Gonäs 919 13,9% 29,9% 31,8% 24,4% 5,9% 53,0% 47,0%   0,8%
Summa 919 13,9% 29,9% 31,8% 24,4% 5,9% 53,0% 47,0% 0,8%

http://www.val.se