Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Ludvika Ulrika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ludvika Ulrika 1281 23,4% 24,4% 23,4% 28,8% 7,3% 49,6% 50,4%   5,1%
Summa 1281 23,4% 24,4% 23,4% 28,8% 7,3% 49,6% 50,4% 5,1%

http://www.val.se