Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Skogsbo C-Grytnäs gärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skogsbo C-Grytnäs gärde 1756 13,0% 32,9% 23,8% 30,3% 5,8% 48,3% 51,7%   0,8%
Summa 1756 13,0% 32,9% 23,8% 30,3% 5,8% 48,3% 51,7% 0,8%

http://www.val.se