Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Avesta N-Högbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Avesta N-Högbo 1760 16,6% 26,4% 25,4% 31,5% 6,1% 49,3% 50,7%   1,7%
Summa 1760 16,6% 26,4% 25,4% 31,5% 6,1% 49,3% 50,7% 1,7%

http://www.val.se