Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Garpenberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Garpenberg 721 16,4% 27,7% 33,0% 22,9% 7,4% 52,4% 47,6%   1,4%
Summa 721 16,4% 27,7% 33,0% 22,9% 7,4% 52,4% 47,6% 1,4%

http://www.val.se