Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hedemora SV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hedemora SV 2015 18,1% 31,6% 29,4% 20,9% 8,0% 51,1% 48,9%   1,5%
Summa 2015 18,1% 31,6% 29,4% 20,9% 8,0% 51,1% 48,9% 1,5%

http://www.val.se