Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gustafs S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs S 1003 16,3% 29,8% 29,3% 24,6% 8,0% 50,6% 49,4%   1,0%
Summa 1003 16,3% 29,8% 29,3% 24,6% 8,0% 50,6% 49,4% 1,0%

http://www.val.se