Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Väster Tuna - Idkerberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Väster Tuna - Idkerberget 1460 16,2% 32,5% 30,5% 20,8% 7,5% 53,4% 46,6%   1,1%
Summa 1460 16,2% 32,5% 30,5% 20,8% 7,5% 53,4% 46,6% 1,1%

http://www.val.se