Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Gylle - Åselby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gylle - Åselby 1471 13,5% 33,4% 24,3% 28,8% 7,5% 50,2% 49,8%   0,5%
Summa 1471 13,5% 33,4% 24,3% 28,8% 7,5% 50,2% 49,8% 0,5%

http://www.val.se