Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Färjegårdarna - Årby - Hytting

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1580 12,5% 32,5% 28,5% 26,4% 6,1% 49,7% 50,3%   1,0%
Summa 1580 12,5% 32,5% 28,5% 26,4% 6,1% 49,7% 50,3% 1,0%

http://www.val.se