Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hagalund V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund V 1672 27,4% 25,1% 19,3% 28,2% 8,4% 48,1% 51,9%   1,1%
Summa 1672 27,4% 25,1% 19,3% 28,2% 8,4% 48,1% 51,9% 1,1%

http://www.val.se