Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hagalund N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hagalund N 1365 33,8% 27,9% 19,9% 18,4% 10,0% 50,2% 49,8%   1,6%
Summa 1365 33,8% 27,9% 19,9% 18,4% 10,0% 50,2% 49,8% 1,6%

http://www.val.se